Vilka är vi?
Apertföreningen är en organisation för personer med Apert syndrom och deras anhöriga. Föreningens ambition är att genomföra två träffar varje år. Apertföreningen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som organiserar ett flertal organisationer för små och mindre kända handikappgrupper.


Vad gör vi?
Föreningens uppgift är att företräda personer med Apert syndrom och deras familjer samt påverka myndigheter och övriga som handhar frågor med anknytning till syndromet. Vi arbetar även för att stärka kontakten mellan olika diagnosbärare och familjer genom mötes och lägerverksamhet. Föreningen genomför årligen minst två möten med varierande innehåll.