För att bli medlem - ta kontakt med föreningen, klicka på menylänken "Kontakta oss". Uppge namn, adress och övriga kontaktuppgifter.